Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3ZOh6JU63PG9m68.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3ZOh6JU63PG9m68.png'
3ZOh6JU63PG9m68.png
W środę po godz. 9.00 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Ułatwienie łączenia pracy z wychowywaniem dzieci i usprawnienie wymiany informacji z instytucjami podatkowymi państw UE to niektóre z propozycji zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie. Izba będzie również pracować nad poprawkami Senatu do kilku nowelizacji, m.in. Prawa o ruchu drogowym i ustawy o usługach płatniczych. Sejm rozpatrzy też weto prezydenta do ustawy z 10 maja 2013 r. o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz zajmie się projektem uchwały dotyczącej uczczenia pamięci ofiar Zbrodni Wołyńskiej.

Projektem uchwały w 70. rocznicę zbrodni na Wołyniu Sejm ma zająć się w środę po południu. Projekt powstał  w wyniku wspólnego rozpatrzenia w Komisji Kultury i Środków Przekazu 5 poselskich projektów. W uchwale podkreślono, że dawne wschodnie województwa RP w czasie II wojny światowej to tereny, gdzie starły się dwa totalitaryzmy: hitlerowskiej III Rzeszy oraz komunistycznego Związku Sowieckiego. W dokumencie czytamy, że w lipcu 2013 r. przypada 70. rocznica apogeum fali zbrodni na Kresach Wschodnich, których dopuściła się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii. W uchwale określono Zbrodnię Wołyńską jako czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa, której ofiarą w latach 1942-1945 padło około 100 tys. obywateli polskich.

W czwartek posłowie rozpatrzą weto prezydenta Bronisława Komorowskiego do obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych; zajmą się też przygotowanym przez niego projektem zmian w ustawie o sądach powszechnych. Prezydent zawetował ustawę, która miała przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku reorganizacji dokonanej na początku roku na mocy tzw. reformy Jarosława Gowina pod koniec czerwca.

Sejm rozpatrzy również poprawki Senatu do uchwalonej 24 maja 2013 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ustawa na stałe włącza do obowiązujących przepisów dotychczasowe tymczasowe rozwiązania w zakresie SDE, które miały obowiązywać do 31 sierpnia 2014 r. Ponadto nowelizacja poszerza zakres kontroli elektronicznej

W piątkowym głosowaniu Sejm zdecyduje o losie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która dotyczy uboju rytualnego. Projekt dopuszcza ubój bez ogłuszania na cele religijne pod warunkiem, że będzie on przeprowadzany w rzeźni. Wprowadza jednak zakaz stosowania podczas uboju rytualnego tzw. klatki obrotowej. Od 1 stycznia 2013 r. zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje zakaz uboju zwierząt bez uprzedniego ich ogłuszania, co w efekcie wyklucza ubój rytualny.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image