Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/aw9Lz3M981Jj2aC.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/aw9Lz3M981Jj2aC.png'
aw9Lz3M981Jj2aC.png
W czwartek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu, który w pierwszej kolejności zajął się nowelizacją ustawy o ministrze obrony narodowej, zakładającą zmianę systemu dowodzenia i redukcję liczby najwyższych dowództw. Senat uczcił minutą ciszy 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej, przypadającą na 11 lipca.

 

Nowelizacja ustawy o ministrze obrony narodowej przewiduje, że zamiast obecnych dowództw rodzajów sił zbrojnych - Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych - zostaną powołane: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiedzialnego za przygotowanie armii do działań i jej funkcjonowanie w czasie pokoju oraz Dowództwo Operacyjne RSZ, które przejmuje dowodzenie w czasie kryzysów, wojny i - tak jak obecnie - siłami wydzielonymi do misji zagranicznych. Ustawa zmienia też rolę Sztabu Generalnego.

Senatorowie zajmą się też nowelą Prawa energetycznego. Najważniejsze założenia noweli ustawy - zwanej "małym trójpakiem energetycznym" - to rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę czy ulgi dla przemysłu energochłonnego. Zmiany mają doprowadzić do wycofania skarg skierowanych przeciw Polsce przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Senat rozpatrzy też nowele ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ponadto senatorowie wysłuchają informacje: o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. oraz o działalności instytucji parabankowych na terytorium Polski, z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.

wł/pap


bg Image