Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3NzZg9D89kwuZ0n.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/3NzZg9D89kwuZ0n.png'
3NzZg9D89kwuZ0n.png
Platforma Obywatelska chce wprowadzić zmiany do Prawa zamówień publicznych. To jakość, a nie cena ma decydować o wyborze najlepszej oferty w przetargu.

"Wprowadzamy instrumenty, które będą wpływać na to, aby wreszcie to jakość, a nie cena decydowały o wyborze najlepszej oferty. Proponowana ustawa jest największą reformą Prawa zamówień publicznych w ostatnich latach" - mówił poseł Adam Szejnfeld na środowej konferencji prasowej, na której przedstawiono główne założenia projektu.

Szef Klubu Parlamentarnego Rafał Grupiński mówił, że proponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zarówno przedsiębiorców jak i samorządowców oraz związków zawodowych.

Pani poseł Maria Janyska podkreślała, że największym problemem, z jakim chce się zmierzyć Platforma Obywatelska, jest powszechne dzisiaj nadużywanie kryterium cenowego, co powoduje problemy z uzyskiwaniem właściwej jakości zamówienia publicznego. "Celem noweli jest ograniczenie nadużywania kryterium ceny jako jedynego w większości przypadków stosowanego przez zamawiających" - tłumaczyła.

Według klubowego projektu zamawiający będzie miał obowiązek stosowania w ramach zamówienia publicznego także innych kryteriów niż cena. "Jeśli uzna, że kryterium ceny jest najbardziej efektywne dla interesu publicznego, to będzie musiał to wykazać w protokole przetargowym" - mówił Adam Szejnfeld, który razem z Marią Janyską pracował nad propozycjami zmian.

Przy określaniu wartości zamówienia uwzględniane mają być koszty pracy. "Czyli w przypadku zamówień istotnych z punktu widzenia społecznego zamawiający będzie mógł wymagać od wykonawcy, aby osoby realizujące czynności zamówienia publicznego były zatrudnione na umowę o pracę. Powinno to doprowadzić do ograniczenia zjawiska rażąco niskiej ceny" - powiedziała poseł Maria Janyska.

W projekcie znajduje się też propozycja, aby wartość zamówienia była waloryzowana w określonych przypadkach. "Proponujemy, aby przy realizacji zamówień powyżej 12 miesięcy w umowie zapisywano klauzulę waloryzacyjną w trzech przypadkach: zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany stawek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę" - wyliczała pani poseł Janyska. Platforma chce też doprowadzić do upowszechnienia tzw. katalogu dobrych praktyk, czyli wzorcowych dokumentów, które mają być udostępniane wykonawcom przez zamawiających.

Chce również, aby wykluczenie z prawa do startowania w przetargach dotyczyło tylko tych firm, których zobowiązanie wobec zamawiającego przekracza 10 proc. wartości zamówienia (dzisiaj jest to 5 proc.) Podwyższony ma też być próg kwotowy zobowiązujący do stosowania prawa zamówień publicznych (organizowania przetargu) - dzisiaj w Polsce jest to 14 tysięcy euro, podczas gdy średnia unijna kształtuje się na poziomie 50 tys. euro - podał Adam Szejnfeld.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

wł/pap


bg Image