Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/YvMLCmxMfwwXTr6.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/YvMLCmxMfwwXTr6.png'
YvMLCmxMfwwXTr6.png
Najpóźniej do końca lipca sejmowa podkomisja powinna zakończyć prace nad projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - zapewniła szefowa podkomisji Krystyna Sibińska. W sierpniu projektem zajmą się komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego.

Krystyna Sibińska podkreśliła, że do czwartku wszystkie kluby parlamentarne będą mogły składać poprawki do projektu obywatelskiego, który został wybrany jako projekt wiodący. Jak dodała, podkomisja zbierze się w piątek o godz. 8.15.

Obecny na konferencji przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej w sprawie ogródków działkowych Bartłomiej Piech również ocenił, że podkomisja powinna zakończyć prace do końca miesiąca.

Posłanka Krystyna Sibińska jest nową przewodniczącą podkomisji, która pracuje nad projektem dotyczącym ogrodów działkowych.

Komisja nadzwyczajna zajmuje się czterema projektami ustaw. Projektem wiodącym w pracach nad nowym prawem jest projekt obywatelski. Zmiany w prawie są niezbędne ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z konstytucją 24 przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. TK zakwestionował m.in. rozwiązania określające przywileje PZD, w tym monopol Związku na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego. Niekonstytucyjne przepisy przestaną obowiązywać pod koniec stycznia 2014 r.

Z działkowcami dwukrotnie spotykał się Donald Tusk. Na początku czerwca działkowcy z Polskiego Związku Działkowców przedstawili szefowi rządu swoje postulaty. Premier deklarował wtedy gotowość do podjęcia działań mających na celu wypracowanie projektu ustawy, który zabezpieczy interesy środowiska działkowców, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności postanowień z tezami wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

W Polsce jest 4600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Powierzchnia ogrodów zajmuje 43 tys. hektarów. Aż 90 proc. ogrodów działkowych znajduje się w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42 proc.) i renciści (11 proc.).

wł/pap


bg Image