Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/m4o25hIg2v59s4T.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/m4o25hIg2v59s4T.png'
m4o25hIg2v59s4T.png
Sejm rozpoczął czterodniowe posiedzenie od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego 23 sierpnia br. posła Konstantego Miodowicza. Na bieżącym posiedzeniu posłowie zajmą się na nim m.in. projektem nowelizacji tegorocznego budżetu jak również propozycją dotyczącą zakończenia reformy w zakresie obniżania wieku szkolnego. Przedmiotem prac Izby będzie także projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Po rozpoczęciu obrad ślubowanie przed Sejmem złożył rzecznik praw dziecka Marek Michalak, a także wybrany pod koniec lipca na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Mandat poselski po Krzysztofie Kwiatkowskim, któremu łączenia funkcji szefa NIK i parlamentarzysty zabrania konstytucja, objęła dotychczasowa łódzka radna Elżbieta Królikowska-Kińska, która także we wtorek złożyła ślubowanie poselskie.

W środę Sejm zajmie się natomiast projektem nowelizacji tegorocznego budżetu. Nowelizacja zwiększa deficyt budżetowy o około 16 mld zł wobec 35,6 mld zł zapisanych w ustawie. W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki sięgną 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł. Ograniczenie wydatków budżetowych w projekcie nowelizacji wynosi 7,656 mld zł wobec wcześniej zapowiadanych przez przedstawicieli rządu 8,5-8,6 mld zł. Dochody budżetowe w tym roku mają być niższe niż zapisano w ustawie o około 23,7 mld zł.

Posłowie zajmą się m.in. sprawozdaniem komisji o projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącym sześciolatków. Zgodnie z projektem dzieci urodzone w 2008 r. zostaną podzielone na dwie grupy: te urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r. pójdą w wieku sześciu lat obowiązkowo do szkoły 1 września 2014 r. wraz z siedmiolatkami urodzonymi w 2007 r. Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia, pójdą obowiązkowo do szkoły od 1 września 2015 r. wraz ze wszystkimi dziećmi sześcioletnimi urodzonymi w 2009 r.

W porządku obrad jest także pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest to całościowa propozycja nowego uregulowania organizacji i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. Celem projektu jest m.in. przyspieszenie rozpatrywania skarg przez TK. Proponowane zmiany mają skrócić średni czas postępowania o kilka miesięcy. Zgodnie z projektem mniej skomplikowane sprawy mogłyby być rozpatrywane na posiedzeniach, a nie na rozprawach. Wyrok wraz z uzasadnieniem musiałby być wydany najpóźniej po trzech miesiącach od zamknięcia rozprawy lub po miesiącu od zamknięcia posiedzenia.

Sejm zajmie się również w pierwszym czytaniu prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Projekt podnosi z 70 do 75 lat wiek, po osiągnięciu którego sędzia SN ma przechodzić obowiązkowo w stan spoczynku. Nowelizacja ma pozwolić wymiarowi sprawiedliwości na dłuższe korzystanie z wiedzy i wieloletniego doświadczenia sędziów. Zgodnie z uzasadnieniem projektu sędziowie kończący obecnie 70 lat są w większości w pełni sprawni psychofizycznie oraz intelektualnie i są w stanie nadal efektywnie pełnić swoje funkcje.

wł/pap/sejm.gov.pl


bg Image