Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/950z2r59t892b2i.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/950z2r59t892b2i.png'
950z2r59t892b2i.png
Od stycznia 2014 r. znacząco spadną stawki opłat interchange – to efekt znowelizowania przez Sejm ustawy dotyczącej usług płatniczych. Według nowych przepisów stawki te mają zostać obniżone do 0,5 proc. wartości transakcji.

 

Opłata interchange to ok. 85 proc. prowizji pobieranej od transakcji – stanowi dochód banku, który wydał kartę. Resztę stanowią inne opłaty, m.in. na rzecz agenta rozliczeniowego (firmy instalującej terminale w sklepach i rozliczającej transakcje) oraz miesięczna opłata za dzierżawę terminalu do akceptowania kart. To koszt rzędu 80-100 zł.

Problem interchange podniosła branża handlowa, ponieważ nie godziła się na narzucane z góry przez organizacje płatnicze i jej zdaniem za wysokie stawki interchange. W ostatnich latach polscy detaliści płacili jedne z najwyższych stawek w Europie. W ubiegłym roku było to ok. 1,6, a w tym 1,3 proc. Poszkodowani z tego tytuły byli nie tylko sprzedawcy, ale również klienci – utrzymująca się na wysokim poziomie opłata interchange zniechęcała sprzedawców do instalowania nowych terminali. Co więcej, często zmuszeni oni byli przerzucać swoje koszty obsługi kart płatniczych pośrednio na klienta.

Początkowo rozważano kompromis wszystkich zainteresowanych stron, a więc detalistów, banków, agentów rozliczeniowych i organizacji płatniczych. Przy Narodowym Banku Polskim powstała grupa robocza, która wypracowała rozwiązanie: stopniowe obniżanie prowizji uzależnione m.in. od tempa wzrostu terminali płatniczych. Handlowcy argumentowali, że niższe koszty akceptacji kart skłonią nowych właścicieli punktów handlowo-usługowych do przechodzenia z gotówki na karty. W lipcu ub.r. NBP podał, że zaproponowany przez tę instytucję Program nie został zaakceptowany przez wszystkich uczestników rynku.

Rok temu zespół więc rozwiązano, ale problem wysokości opłat interchange podchwycili parlamentarzyści, którzy murem stanęli po stronie sklepów. Stwierdzili, że prowizje należy obniżyć administracyjnie.

Projektów zmiany ustawy o usługach płatniczych było kilka, ale ostatecznie jako wiodący wybrano projekt przygotowany przez senatorów Klubu Platforma Obywatelska.

Za przyjęciem noweli głosowało 439 posłów, czyli wszyscy biorący udział w głosowaniu.

Według nowych przepisów stawka opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, nie będzie mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od stycznia 2014 r., ale dostosowanie do nich miałoby potrwać nie dłużej niż do połowy przyszłego roku. Obecnie prowizja ta wynosi 1,2-1,3 proc.

Podczas piątkowego głosowania Sejm poparł też dwie poprawki doprecyzowujące, zgłoszone przez posłów Platformy Obywatelskiej.

wł/pap

Foto: PAP


bg Image