Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/57HYs64YPG85Agn.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/57HYs64YPG85Agn.png'
57HYs64YPG85Agn.png
Posłowie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska złożyli w Sejmie projekt ustawy o powiecie metropolitalnym - poinformowali na konferencji prasowej śląscy działacze PO. Ustawa miałaby dotyczyć nie tylko tego regionu, a o tworzeniu powiatów metropolitalnych miałaby decydować Rada Ministrów.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach lider śląskiego regionu partii Tomasz Tomczykiewicz podkreślił, że projekt został zaakceptowany przez cały klub, ma też deklarację „życzliwego zainteresowania” postępem prac ze strony prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Według marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły również premier uważa to rozwiązanie za "dobre nie tylko dla Śląska, ale też dla innych obszarów, gdzie powiaty metropolitalne potencjalnie mogą powstać”.

W myśl ostatniego projektu, opracowanego m.in. przez prof. Bogdana Dolnickiego i posła Marka Wójcika, 14 miast aglomeracji katowickiej (które kilka lat temu utworzyły Górnośląski Związek Metropolitalny) miało z mocy ustawy wejść w skład powiatu metropolitalnego, by razem realizować strategiczne zadania. Projekt ten spotkał się z krytyką m.in. prezydenta i szefa resortu administracji. Obecny, poprawiony projekt, ma zawierać uniwersalne rozwiązania, dotyczące nie tylko aglomeracji katowickiej.

Poseł Marek Wójcik wyjaśnił, że po konsultacjach ostatniego projektu m.in. z kancelariami prezydenta i premiera, a także samorządowcami z regionu, wprowadzono do niego poprawki. Najważniejsza z nich dotyczy sposobu tworzenia powiatów metropolitalnych – miałyby one powstawać w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego z inicjatywy rządu lub zainteresowanych samorządów. W każdym przypadku rozporządzenie byłoby poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Inne zmiany dotyczą doprecyzowania zadań. Wśród nich przewidziano przyjmowanie i wykonywanie strategii rozwoju powiatu, uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, organizację i wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, planowanie sieci i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi, a także m.in. zadania dotyczące ochrony środowiska, wody, ścieków i odpadów, zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz, promocji regionu czy tworzenia jednostek organizacyjnych o znaczeniu metropolitalnym.

Gestem w kierunku prezydentów miast ma być poszerzenie składu rady powiatu metropolitalnego – z proponowanych 9 do 15 członków. Radni byliby wybierani z okręgów większych niż jedno miasto, aby nie dochodziło do konkurencji między przedstawicielami poszczególnych miast. Zarząd powiatu liczyłby trzy osoby.

Dochodami powiatu metropolitalnego mają być: idący za poszczególnymi zadaniami udział w podatkach, które obecnie trafiają do powiatów (PIT i CIT), tzw. premia za łączenie powiatów (zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, w okresie pięciu lat od połączenia jednostek, wspólna jednostka otrzymuje o 5 proc. większy udział w podatku PIT), a także zwolnienie członków powiatu oraz samego powiatu z tzw. janosikowego. Koszty utworzenia powiatu metropolitalnego w aglomeracji katowickiej wyliczono przy okazji poprzedniego projektu na kilkaset milionów złotych ubytku dochodów państwa.

„Uważamy, że konstrukcja powiatu metropolitalnego jest najlepsza, bo pomaga zachować tożsamości i pewne odrębności w tradycjach, historii poszczególnych miast. Natomiast jednocześnie pozwala na przeniesienie na szczebel metropolii kwestii związanych z zarządzaniem sprawami metropolitalnymi” - argumentował poseł Marek Wójcik.

Mirosław Sekuła mówił, że wypracowane w projekcie rozwiązania są propozycją dla wszystkich regionów w Polsce. Jak dodał, ponieważ obecna współpraca z powiatami układa się województwom raczej dobrze, nie przewiduje problemów w przypadku powiatu metropolitalnego. „Wydaje się, że takie rozwiązanie idealnie wpisuje się w istniejące rodzaje samorządu terytorialnego” - zaznaczył.

wł/pap


bg Image