Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/AQEUy75F3WprL4B.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/AQEUy75F3WprL4B.png'
AQEUy75F3WprL4B.png
W czwartek Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Izba zajmie się m.in. nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013, która zwiększa dopuszczalny deficyt mniej więcej o 16 mld zł do 51,5 mld zł oraz nowelą dot. obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

 

Senatorowie zajmują się nowelą budżetu na 2013 r., której Sejm dokonał w ubiegły piątek. Nowelizacja zwiększa dopuszczalny deficyt mniej więcej o 16 mld zł do 51,5 mld zł. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7,7 mld zł oszczędności. Powodem nowelizacji są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec. W ustawie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł.

Senat omówi także nowelę ustawy okołobudżetowej, która zawiesza w tym roku zasadę, zgodnie z którą na obronność przeznacza się nie mniej niż 1,95 proc. PKB. Zgodnie z nowelą w br. na finansowanie potrzeb obronnych Polski trafi z budżetu 28 mld 252 mln 277 tys. zł.

Przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów Kazimierz Kleina poinformował na konferencji przed posiedzeniem Senatu, że komisja rekomenduje wprowadzenie dwóch poprawek do noweli budżetu na 2013 r. Jak podkreślił, komisja zaproponowała niewielką modyfikację wprowadzonego przez Sejm do nowelizacji budżetu przepisu, który zwiększa kwotę pożyczki możliwej do udzielenia z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego. Senator wyjaśnił, że nowelizacja tegorocznego budżetu była konieczna, bowiem sytuacja gospodarcza Polski okazała się słabsza niż wcześniej oczekiwano. Według niego nowelizacja zapewni sprawne funkcjonowanie państwa do końca roku.

Kazimierz Kleina dodał, że Senat będzie się w czwartek zajmował także istotnymi zmianami w podatku akcyzowym. Senat zdecydował o uzupełnieniu porządku obrad o nowelę ustawy o podatku akcyzowym oraz nowelizację ustawy o prawie farmaceutycznym.

Izba zajmie się także nowelizacją ustawy o systemie oświaty, według której w 2014 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną tylko sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika pójdą do szkoły w 2015 r. Nowelizacja ustawy to wyjście naprzeciw oczekiwaniom i obawom zgłaszanym przez rodziców.

Senatorowie zajmą się także obszerną nowelą Kodeksu postępowania karnego oraz kilku innych ustaw, obejmującą łącznie blisko 300 nowych przepisów. Ogranicza ona inicjatywę dowodową sądu, co jednocześnie powiązano z rozszerzeniem roli stron - sędzia stałby się arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną, co w języku prawniczym nosi nazwę kontradyktoryjności. Zmniejszeniu ma ulec liczba rozpraw. Zmieni się także rola prokuratora, który w znacznie większym stopniu stanie się oskarżycielem przed sądem. Więcej czynności śledczych miałaby wykonywać np. policja.

Senat rozpatrzy też nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Według noweli stawka opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, nie będzie mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od stycznia 2014 r., ale dostosowanie do nich miałoby potrwać nie dłużej niż do połowy przyszłego roku. Obecnie prowizja ta wynosi 1,2-1,3 proc.

Izba wyższa rozpatrzy również nowelizację ustawy o współpracy rozwojowej, która rozszerza zakres definicji współpracy tak, by oznaczała ona działania organów administracji rządowej w celu udzielania pomocy nie tylko - tak jak jest to obecnie - państwom rozwijającym się, ale także ich społeczeństwom. Propozycja podyktowana jest tym, że polska współpraca rozwojowa skierowana jest również do osób np. ubiegających się o status uchodźcy w Polsce, czy biorących udział w programach stypendialnych w naszym kraju.

Senatorowie wysłuchają także informacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego o działalności SN w 2012 r.

wł/pap


bg Image