Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/jJC74CXzdr4u73P.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/jJC74CXzdr4u73P.png'
jJC74CXzdr4u73P.png
W środę rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Pierwszego dnia obrad posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.
Celem tzw. programu MdM jest pomoc młodym małżeństwom i osobom samotnym do 35. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania z rynku pierwotnego.

Zgodnie z projektem rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw.

Posłowie PO zgłosili podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej poprawkę, by rodzina z trójką dzieci mogła kupić mieszkanie na rynku pierwotnym o powierzchni większej o 10 m kw. niż przewiduje to MdM. Zastrzegli jednak, że dofinansowanie państwa, zgodnie z dotychczasowymi zapisami rządowego programu, dotyczyłaby 50 m kw. lokalu.

Według wcześniejszych propozycji podkomisji pomoc państwa ma obejmować ponadto zakup domu na rynku pierwotnym, a także budowę domu systemem gospodarczym. W pierwszym przypadku zasady dotyczące rządowego wsparcia byłyby takie same, jak przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym, a maksymalna powierzchnia użytkowa domu mogłaby wynosić 100 m kw. W przypadku rodziny z trójką dzieci nowa propozycja PO zwiększałaby metraż domu kupowanego od dewelopera na rynku pierwotnym do 110 m kw.

Wsparcie państwa dla osób budujących dom systemem gospodarczym miałoby polegać natomiast na możliwości odzyskania części VAT za materiały użyte do budowy. Zgodnie z rządowym projektem przyszłoroczne wydatki na wyroby budowlane ponoszone przez pozostałe osoby nie będą już podlegały częściowemu zwrotowi podatku VAT.

Posłowie rozpatrzą też senacki projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela. Projekt przewiduje przyznanie nauczycielom przedszkoli prawa do ulg w przejazdach publicznym transportem zbiorowym, posiadanych dotychczas przez nauczycieli szkół i nauczycieli akademickich, przy jednoczesnym obniżeniu tych ulg z 37 proc. do 33 proc.

Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 r. TK uznał za niezgodne z konstytucją wyłączenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach z kręgu nauczycieli uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Izba rozpatrzy w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Celem projektu jest usprawnienie mechanizmów gromadzenia, udostępniania i prezentacji informacji publicznych przy jednoczesnym ułatwieniu obywatelom szybszego odnalezienia interesujących ich danych. Projekt określa sposób uruchomienia i prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej (CRIP), tj. nowego trybu dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

Sejm wysłucha ponadto informacji bieżącej w sprawie planowanej reformy publicznych służb zatrudnienia. O przedstawienie informacji wnioskował Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska.

wł/pap


bg Image