Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/B23y63XeMBM0igQ.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/B23y63XeMBM0igQ.png'
B23y63XeMBM0igQ.png
Szef Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej poseł Andrzej Halicki podkreślił, że nie jest możliwe jawne procedowanie Komisji ws. wniosku o TS. "Komisja proceduje jak prokuratura, nie orzeka, ale prowadzi postępowanie przygotowawcze, które ma na celu rekomendowanie Sejmowi uchwały. W uchwale może znajdować się wniosek, że wyznacza się oskarżyciela i kieruje sprawę do rozpoznania przed Trybunałem Stanu, bądź też rekomenduje odrzucenie wniosku. Decyduje, orzeka izba, nie komisja" - zaznaczył.

Dodał, że "Komisja proceduje zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu i Kodeksem postępowania karnego. Zarówno ustawa jak i kodeks precyzyjnie regulują np. zakres informowania i wynoszenia informacji dostępnej członkom komisji. Pod groźbą odpowiedzialności karnej prowadzimy prace o charakterze dowodowym, również po to, żeby świadkowie i osoby postawione w stan oskarżenia nie mogły kontaktować się ze sobą, czy dowiadywać się o informacjach z mediów". Nowelizacja ustawy o TS, którą rozważa PiS, "zabiłaby w praktyce możliwość prowadzenia skutecznego postępowania" - podsumował poseł Andrzej Halicki.

W piątek Prezydium Sejmu zdecydowało o przekazaniu do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosków o postawienie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu. Platforma Obywatelska pod koniec ubiegłego roku złożyła w Sejmie wnioski o postawienie Kaczyńskiego i Ziobry przed Trybunałem Stanu. Podpisało się pod nimi ok. 150 posłów, w tym 84 z PO; pozostali to posłowie z Ruchu Palikota i SLD.

Platforma Obywatelska uzasadnia zarzuty wobec b. premiera oraz b. ministra sprawiedliwości naruszeniem konstytucji, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o działach administracji rządowej.

Jako przykłady niezgodnych z prawem działań wymieniono m.in. powołanie - jako organów pomocniczych Rady Ministrów - dwóch międzyresortowych zespołów ds. zwalczania przestępczości (zorganizowanej oraz kryminalnej - tym drugim kierował Ziobro). W specjalnych zarządzeniach jakie wydał Kaczyński, Ziobrze przyznano uprawnienie do "powierzania członkom zespołu określonych prac"; Ziobro uzyskał też prawo do "żądania informacji" od członków zespołu zajmującego się przestępczością kryminalną.

Zakres uprawnień przyznanych obu zespołom wykracza poza ramy określone w ustawie o Radzie Ministrów. Podkreśla też, że niezgodne z konstytucją oraz z ustawą o działach administracji rządowej było przyznanie Ziobrze "uprawnień zwierzchnich" wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego policji oraz szefów ABW i CBA.

wł/papbg Image