Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/K9z8cdEZ9h6VXKn.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/K9z8cdEZ9h6VXKn.png'
K9z8cdEZ9h6VXKn.png
Wprowadzenie centralnego rejestru kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych, pięcioletni termin ich ważności oraz zapewnienie minimalnej liczby miejsc dla niepełnosprawnych na parkingach - przewidują przepisy znowelizowane w piątek przez Sejm.

Zmiany zostały przygotowane w sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, by ukrócić nadużycia związane z używaniem kart parkingowych dla niepełnosprawnych, które obecnie wydawane są bezterminowo.

Według danych resortu infrastruktury obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart, wiele z nich używanych jest w sposób nieuprawniony. Często zdarza się używanie kart podrobionych, posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży - jako pasażer lub kierowca.

Według szacunków autorów ustawy po nowelizacji w obiegu pozostanie ok. 180 tys. kart.

Małgorzata Kidawa-Błońska i Marek Plura przekonywali na piątkowej konferencji prasowej, że nowela ułatwi życie osobom niepełnosprawnym. "Wszyscy na co dzień wiemy, jak dużym dobrem deficytowym są miejsca parkingowe, a osoby niepełnosprawne, o niepełnosprawności ruchu, doświadczają w tym braku dostępu do miejsc parkingowych dużej trudności, nierzadko wręcz uniemożliwiającej aktywne życie, załatwianie swoich podstawowych spraw takich jak praca czy edukacja" - mówił Marek Plura.

Dlatego też - jak podkreślił - posłowie postanowili zweryfikować działający obecnie w tym zakresie system, w taki sposób, aby dotyczył on wyłącznie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile osoby takie mają istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się.

 

Ustawa na nowo określa krąg uprawnionych do otrzymania karty parkingowej pozwalającej na zajmowanie miejsc zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych i niestosowania się do pewnych znaków drogowych. Według nowej regulacji uprawnione będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile dodatkowo mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

Kartę będą mogły otrzymać także placówki prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Karta parkingowa będzie wydawana na czas określony: dla osób niepełnosprawnych – na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłuższy niż 5 lat, a dla placówek – na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zmienić ma się także podmiot wydający kartę. Dotychczas był to starosta, teraz będzie to przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wzór karty i techniczne zabezpieczenia ma określić rozporządzenie ministrów do spraw zabezpieczenia i do spraw infrastruktury.

Karta będzie wydawana osobie niepełnosprawnej - niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie, posiadać będzie swoją imienną kartę. Jeżeli karta wydawana będzie dla placówki, wtedy w numerze karty będzie numer rejestracyjny pojazdu.

Utworzona ma zostać centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych, która będzie częścią Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ustawa wprowadza – obok kary za nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego, która wynosi 500 zł mandatu i 5 punktów karnych – dodatkową, odrębną karę w trybie kodeksu wykroczeń, wynoszącą 2 tys. zł. za nieuprawnione posługiwanie się kartą.

W ustawie określona została także minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie miejsc parkingowych jest w sumie od 6 do 15, ma to być co najmniej jedno miejsce, od 16 do 40 – co najmniej dwa miejsca, od 41 do 100 – co najmniej trzy miejsca, a powyżej 100 miejsc postojowych – przynajmniej 4 proc. ogólnej liczby miejsc.

wł/pap


bg Image