Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Hj6EBdGyT9xdNS9.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/Hj6EBdGyT9xdNS9.png'
Hj6EBdGyT9xdNS9.png
Rozpoczęło się 40. posiedzenie Senatu. Senatorowie będą debatować nad trzema ustawami przygotowanymi przez rząd i trzema – przez posłów. Odbędzie się też drugie czytanie sześciu senackich projektów ustaw.

Senat w środę rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie w pierwszej kolejności zajmą się nowelą ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, która zawiera ponad 70 zmian w tzw. ustawie pragmatycznej. Nowelizacja przewiduje odejście od zasady tożsamości stopnia ze stanowiskiem, co będzie oznaczać, że szeregowi, podoficerowie i oficerowie młodsi (do stopnia kapitana) będą mogli awansować bez zmiany stanowiska.

Znowelizowana ustawa daje żołnierzom także prawo do urlopu ojcowskiego w takim samym wymiarze, jaki przysługuje cywilom (dwa tygodnie). Natomiast żołnierki w ciąży nie będą musiały co trzy miesiące stawiać się na komisję lekarską. Zmiany pozwolą także szefowi MON awansować na wyższe stopnie za życia żołnierzy, którzy z narażeniem życia i zdrowia dokonali czynów bohaterskich. Do tej pory taki awans był możliwy jedynie pośmiertnie.

Senat zajmie się także zmianami w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, która ma przygotować polskich producentów mleka do zmian na rynku, jakie nastąpią w 2015 r., wraz ze zniesieniem kwot mlecznych. W zamian za zniesienie kwot ma obowiązywać tzw. pakiet mleczny. Jego przepisy m.in. umożliwią organizacjom zrzeszającym producentów mleka negocjowanie w ich imieniu odpowiednich cen sprzedaży surowego mleka.

Innym punktem posiedzenia izby wyższej będzie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która tworzy podstawy prawne dla funkcjonowania rad seniorów. Nowelizacja zakłada, że gmina "sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej". Rady seniorów mają reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.

Senatorowie debatować będą także nad senackim projektem noweli ustawy o ochronie roślin. Proponuje się w nim, aby obowiązek wprowadzania przez wyznaczone punkty wwozu dotyczył jedynie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej.

W planie obrad Senatu jest również przyjęcie uchwały z okazji zawarcia 600 lat temu polsko-litewskiej Unii Horodelskiej.

Głosowania senackie zaplanowano na czwartek, pod koniec posiedzenia.

wł/pap


bg Image