Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/9O08wt07UiVk82x.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/9O08wt07UiVk82x.png'
9O08wt07UiVk82x.png
W czwartek na konferencji prasowej politycy PO - Małgorzata Kidawa-Błońska, Krystyna Sibińska i Marek Łapiński - potwierdzili, że osiągnięto porozumienie dotyczące większości zapisów nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Szef klubu PO Rafał Grupiński spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców w sprawie unormowań prawnych dotyczących ogrodów działkowych. PO zdecydowała się poprzeć poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do projektu ustawy. Nieuzgodnioną kwestią pozostaje uwłaszczenie działkowców.

Jak powiedzieli w czwartek na konferencji prasowej posłowie PO, nowelizacja przepisów dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych jest niemal w całości gotowa. Osiągnięto porozumienie dotyczące większości przepisów nowej ustawy, a połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu i Polityki Regionalnej podczas posiedzenia w dniu 10.10.2013 roku przyjęły wszystkie artykuły nowej ustawy o ROD, za wyjątkiem przepisu wprowadzającego uwłaszczenie działkowców. Komisje pozostawiły do rozstrzygnięcia zapis ze sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej dającej możliwość uwłaszczenia działkowców, a w najbliższych 2 tygodniach odbędą się konsultacje klubów PO i PSL z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej mające na celu osiągnięcie i w tej sprawie kompromisu. Klub PO opowiada się za utrzymaniem zapisu dającego działkowcom możliwość zostania współwłaścicielami ogrodów.

„Pomimo trudności podkomisja wypracowała dużo poprawnych rozwiązań. Dyskutowaliśmy nad każdym artykułem wielokrotnie. Rozmawialiśmy o poprawkach ministerialnych, poprawkach strony obywatelskiej i w efekcie sporządziliśmy sprawozdanie, które przedstawiliśmy konstytucjonalistom do zaopiniowania. Mamy też wszystkie opinie, które potwierdzają, że wypracowane przez podkomisję rozwiązania są poprawne” – powiedziała Krystyna Sibińska.

Kwestią sporną w nowych przepisach dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych pozostaje zapis dotyczący uwłaszczenia działkowców. "Kompromis zawarty u pana przewodniczącego Rafała Grupińskiego doprowadził do tego, że gotowych jest (...) większość przepisów. Przedmiotem dalszych dyskusji pozostaje tylko uwłaszczenie. Stoimy na stanowisku, że działkowcy mają prawo do tego, aby zostać uwłaszczonymi - aby mogli dysponować gruntami ogrodów działkowych, jako współwłaściciele" - mówił Marek Łapiński. „Przewodniczący Grupiński przedstawił ten pogląd także stronie społecznej. W wyniku konsultacji z przedstawicielami strony społecznej - Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej - przedstawiciele tej inicjatywy zaakceptowali to stanowisko i wycofali z projektu poprawkę znoszącą fakt uwłaszczenia” – dodał poseł Łapiński.

Jak zapowiedzieli posłowie, przez najbliższe 2 tygodnie zostaną przeprowadzone konsultacje klubów PO i PSL z działkowcami w sprawie uwłaszczenia.

Poseł Łapiński dziwił się jednak, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości opóźniają prace nad nowymi przepisami i z różnych powodów zakłócają prace nad ustawą.
„Dziwimy się, że posłowie PiS blokują prace nad ustawą uwłaszczającą działkowców, gdyż nawet sam prezes Jarosław Kaczyński obiecał wielokrotnie działkowcom uwłaszczenie” – podkreślił Marek Łapiński.

Wiceprzewodnicząca klubu przypomniała, że dotychczasowe przepisy regulujące kwestie rodzinnych ogrodów działkowych zakwestionował TK. Podkreśliła też jak ważny w pracach nad nową ustawą jest czas. „Dlatego tak dużo mówimy o czasie, gdyż wyrok Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie określił do kiedy ustawa musi być naprawiona, by była zgodna z Konstytucją. Inaczej wszystkie przepisy dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych przestaną być istotne. Dlatego szukaliśmy kompromisu i cieszymy się, że został on znaleziony. Jest jeden punkt sporny, w którym mam nadzieje, że szybko dojdziemy do porozumienia” – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wiceszefowa klubu PO dodała też, że istnieje szansa na przygotowanie nowelizacji przepisów do końca roku. „Najważniejsze jest to, że jest szansa, że zdążymy z tą ustawą do końca roku i ważne jest też to, że mamy opinie wskazujące na to, że rozwiązania przyjęte w tej ustawie będą zgodne z Konstytucją, bo poprzednia ustawa została niemal w całości zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny” – zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

Większość przepisów obowiązującej jeszcze ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zakwestionował w 2012 r. Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z wyrokiem TK, przepisy przestaną obowiązywać pod koniec stycznia 2014 r.

Od kilku miesięcy w Sejmie trwają prace nad nowym prawem o ogrodach działkowych. W sierpniu połączone komisje infrastruktury i samorządu terytorialnego zdecydowały, że podkomisja nadzwyczajna ponownie zajmie się czterema projektami prawa działkowego - obywatelskim (autorstwa PZD), PO, PSL oraz Solidarnej Polski. Wiodącym w pracach podkomisji jest projekt obywatelski.

Platforma w swojej poprawce do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (autorstwa PZD) zaproponowała uwłaszczenie działkowców, których działki są w użytkowaniu wieczystym PZD.

Według PZD poprawki do obywatelskiego projektu ustawy, które wcześniej zaproponowała PO, mogą ułatwić przejmowanie ogrodów działkowych przez deweloperów. Zdaniem działkowców zaproponowane zmiany marginalizują również Związek, który przy przyjęciu pewnych propozycji, może gorzej reprezentować interesy działkowców. Chodzi m.in. o składanie przez działkowca deklaracji o tym, czy chce należeć do stowarzyszenia PZD. PO jednak wycofała się z tego rozwiązania.

W Polsce jest 4600 ogrodów działkowych, w których znajduje się ponad 966 tys. działek. Powierzchnia ogrodów zajmuje 43 tys. ha. 90 proc. ogrodów działkowych znajduje się w miastach. Działkowcami są głównie emeryci (42 proc.) i renciści (11 proc.).

wł/pap


bg Image