Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5r9Mg13w2a6uKR4.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/5r9Mg13w2a6uKR4.png'
5r9Mg13w2a6uKR4.png
W środę po godzinie 11 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania przez osoby do 35. roku życia, nowelizacjami ustaw: o policji, Karta Nauczyciela oraz Prawo o ruchu drogowym.

We wrześniu Sejm uchwalił ustawę w sprawie rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Pomoc państwa w nabyciu pierwszego nowego mieszkania ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu. O dopłatę będą mogły się ubiegać także osoby, które kupią mieszkanie od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny.

Zgodnie z ustawą rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania lub domu o powierzchni odpowiednio do: 75 m kw. i 100 m kw.

Ponadto rodzina z trójką dzieci będzie mogła kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym o powierzchni większej o 10 m kw. niż przewiduje to MdM. Dofinansowanie państwa dotyczyłoby 50 m kw. lokalu.

W porządku posiedzenia jest też nowela ustawy o policji, w myśl której policjant, który został zwolniony ze służby, a nie wykorzystał przysługującego mu urlopu, będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego tak, jak każdy inny pracownik, a nie za ostatnie trzy lata kalendarzowe.

Zmiana dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2010 roku. TK uznał wówczas za niezgodny z konstytucją zapis ustawy o policji ograniczający wysokość ekwiwalentu urlopowego dla zwalnianego ze służby funkcjonariusza.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jej celem jest wyeliminowanie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi i zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada utworzenie centralnej ewidencji kart i wydawanie ich na czas maksymalnie pięciu lat. Ustawa zaostrza również karę za posługiwanie się kartą w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej.

Senat rozpatrzy też nowelizację Karty Nauczyciela. Zgodnie z nią nie będzie można łączyć stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego (w radzie gminy, powiatu albo w sejmiku wojewódzkim). Osoby, które w chwili wejścia w życie przepisu będą zajmowały stanowisko kuratora albo wicekuratora sprawując jednocześnie mandat radnego, będą mogły łączyć te funkcje do czasu wygaśnięcia ich mandatu lub odwołania ze stanowiska.

Senatorowie wysłuchają też informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń?czerwiec 2013 r. oraz sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2012 roku petycji.

Zgodnie z propozycją marszałka Senatu Bogdana Borusewicza porządek obrad Senatu uzupełniono w środę o dwa punkty: rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz rozpatrzenie noweli ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

wł/pap


bg Image