Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/x456l8C0O5MbE0N.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/x456l8C0O5MbE0N.png'
x456l8C0O5MbE0N.png
We wtorek Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. nowelą ustawy o drogach publicznych dotyczącą przekazywania wpływów z mandatów do Krajowego Funduszu Drogowego. Senatorowie obradują w Sali Posiedzeń Sejmu ze względu na remont generalny Senatu.

Senat rozpoczął posiedzenie od minuty ciszy, by uczcić pamięć byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego, który zmarł w poniedziałek nad ranem w wieku 86 lat."Wczoraj zmarł Tadeusz Mazowiecki, wybitny polityk, mąż stanu i pierwszy niekomunistyczny premier wolnej Polski. Współtworzył proces pokojowych przemian ustrojowych w Polsce, był wielokrotnym parlamentarzystą, swoją wiedzą i doświadczeniem służył także międzynarodowym instytucjom stojącym na straży praw człowieka" - mówił marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Przypomniał, że Tadeusz Mazowiecki wielokrotnie wyróżniany był godnością doktora honoris causa oraz odznaczony najwyższymi orderami w kraju i za granicą. Zaznaczył też, że od października 2010 roku pracował na stanowisku doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Bogdan Borusewicz poinformował też, że w porozumieniu z przedstawicielami klubów i kół senatorskich przygotowany został projekt uchwały okolicznościowej upamiętniającej byłego premiera.

Senatorowie zajmą się na posiedzeniu nowelą ustawy o drogach publicznych. Zakłada ona przekazywanie do Krajowego Funduszu Drogowego, a nie bezpośrednio do budżetu państwa wpływów z mandatów nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego na podstawie zdjęć z fotoradarów. Projekt zmian ustaw o drogach publicznych oraz autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym powstał po pracach sejmowej Komisji Infrastruktury.

Senat zajmie się też nowelą ustawy Prawo zamówień publicznych. Reguluje ona kwestie związane z podwykonawstwem robót budowlanych, m.in. dotyczące płatności dla podwykonawców. Według rządu podstawowym celem nowelizacji ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, co do zapewnienia podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, zapewnienia wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz ograniczeniu ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych.

W porządku posiedzenia Senatu jest także nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ma ona na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wprowadza możliwość zwrotu dłużnikowi przez komornika opłaty za egzekucję w przypadku umorzenia na wniosek wierzyciela postępowania egzekucyjnego.

Senat zajmie się też nowelą ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma ona na celu przede wszystkim określenie sposobu uruchomienia i prowadzenia Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej, co stanowi nowy tryb dostępu do informacji publicznej. Wprowadza też możliwość skorzystania z nieodpłatnego narzędzia umożliwiającego założenie i prowadzenie stron podmiotowych BIP – Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Kolejnym punktem obrad Senatu jest nowela ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz Karty Nauczyciela. Nowela jest wykonaniem wyroku TK. Przewiduje przyznanie nauczycielom przedszkoli takich uprawnień do ulgowych przejazdów transportem publicznym, jakie posiadają nauczyciele szkół i nauczyciele akademiccy przy jednoczesnym obniżeniu tych ulg z 37 do 33 procent.

wł/pap


bg Image