Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/DP20ecj3zriqF76.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/DP20ecj3zriqF76.png'
DP20ecj3zriqF76.png
Podstawy prawne dla funkcjonowania rad seniorów zawiera podpisana w czwartek przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Nowelizacja zakłada, że gmina "sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej".

Rady seniorów mają reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.

Jak mówi przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzecigo Wieku Michał Szczerba, w projekcie chodzi o to, by gminy sprzyjały solidarności międzypokoleniowej i tworzyły warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów. "Jest to oddanie głosu seniorom, czyli możliwość wpływania osób starszych na decyzje zapadające w gminie. Jest to także szansa aktywności społecznej, obywatelskiej osób starszych" – mówi poseł Michał Szczerba.

"Seniorzy stanowią coraz większą grupę mieszkańców, poszczególnych wspólnot lokalnych, największą grupę odbiorców usług publicznych, a co za tym idzie - ważną grupę obywateli, których głos powinien być brany pod uwagę przez samorząd, a oni sami włączani do współdecydowania o ich wspólnotach" - dodaje Michał Szczerba.

Gminna rada seniorów będzie mogła powstać z inicjatywy rady gminy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Rada taka ma składać się z "przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku".

Dotychczas - jak zaznaczono w informacji z Kancelarii Prezydenta - "brak wyraźnej możliwości tworzenia rad seniorów bywał interpretowany, jako okoliczność uniemożliwiająca powołanie takich rad" i "ustawodawca postanowił jednoznacznie przesądzić o takiej możliwości"

wł/pap

Foto:PAP


bg Image