Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/1V1tFSUCJQ65n8O.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/1V1tFSUCJQ65n8O.png'
1V1tFSUCJQ65n8O.png
Podczas 53. posiedzenia Sejm przyjął m.in. nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Większość sejmowa odrzuciła też wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego.

Sejm podczas piątkowych głosowań uwzględnił trzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Zgłoszone przez Senat i przyjęte przez Sejm poprawki doprecyzowują nowelę i wprowadzają konieczne korekty redakcyjne. Podstawowym celem nowelizacji prawa zamówień publicznych przygotowanej przez rząd jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, co do zapewnienia podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, zapewnienia wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz ograniczeniu ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych. Na mocy przyjętych przepisów wykonawca odpowiada bezpośrednio przed zamawiającym za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Niewywiązywanie się z tych zobowiązań może dać podstawę do nałożenia na wykonawcę sankcji. Dodatkowo brak dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie wynagrodzenia należnego wykonawcy lub kolejnej zaliczki. Przepisy uwzględniają jednak to, iż warunkiem zapewnienia płatności podwykonawcy jest utrzymywanie płynności finansowej samego wykonawcy.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, dzięki której Warszawa ma otrzymywać do 200 mln zł rocznie z Funduszu Reprywatyzacji na wypłatę odszkodowań za mienie przejęte na podstawie tzw. dekretu Bieruta. Projekt noweli został wniesiony przez Senat na początku października. Zakłada on wsparcie budżetu Warszawy w latach 2014-2016. Środki mają być przeznaczone na wypłatę zasądzanych nowymi wyrokami sądów odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie tzw. dekretu Bieruta z 1945 r. przeszły na własność miasta, a później stały się własnością państwa. Fundusz Reprywatyzacji dysponuje kwotą 5,4 mld zł, a jego roczny plan finansowy stanowi załącznik do ustawy budżetowej. Nowela ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Sejm odrzucił obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego ws. obowiązku szkolnego sześciolatków. Premier Donald Tusk po głosowaniu wyraził nadzieję, że gdy emocje opadną, wszystkie strony sporu przyjmą jego propozycję, żeby poważnie porozmawiać, w jaki sposób uczynić polskie szkoły i przedszkola miejscami maksymalnie przygotowanymi do tego, "żeby nasze dzieci, nasze wnuki mogły tam przebywać i być wychowywane". Premier przyznał, że podziela w dużym stopniu lęki inicjatorów, "jako rodzic, w tej chwili jako dziadek". Dodał, że jego wnuk za rok będzie szedł do szkoły jako sześciolatek. "Jasne, że każdy się boi o swoje maleństwa, to zupełnie zrozumiałe" - powiedział. Politycy PO mówili, że dobrze się stało, że Sejm odrzucił wniosek o referendum. Rafał Grupiński zauważył, że od wielu lat sześciolatki są w zerówkach prowadzonych w szkołach. "Nie można zatrzymywać czegoś, co jest w biegu" - oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska.

wł/pap


bg Image