Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4Zqz38wj8p3K7UV.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/4Zqz38wj8p3K7UV.png'
4Zqz38wj8p3K7UV.png
Wyłączenie z postępowania egzekucyjnego przedmiotów niezbędnych osobom niepełnosprawnym do normalnego funkcjonowania przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego autorstwa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska. Projekt trafił już do Sejmu.

"Zainteresowałem się sprawą, kiedy przyszła do mnie osoba niedowidząca, której komornik zabrał specjalny monitor o dużej rozdzielczości kupiony w 90 procentach z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprzęt kosztował ponad 5 tysięcy złotych. Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, komornik mógł zrobić to, co zrobił. Dlatego postanowiłem dodać do Kodeksu postępowania cywilnego przepis wyłączający spod egzekucji przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny, ze względu na niepełnosprawność" - powiedział Artur Dunin, autor projektu.

"Tamta sprawa skończyła się dobrze, ale potrzebne jest rozwiązanie ustawowe" - podkreśla poseł.

Artur Dunin zapewnia, że nowela została uzgodniona z samorządem komorniczym. Liczy też na szybkie uchwalenie przez Sejm nowych przepisów. "Mam nadzieję, że w najbliższym czasie nowelizacja przejdzie przez Sejm, przy pełnej zgodzie parlamentarzystów. To nie jest projekt polityczny, ani światopoglądowy. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że któryś z klubów mógłby zagłosować przeciwko" - mówi Artur Dunin.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w chwili obecnej utrzymuje się "istotna rozbieżność" między przepisami regulującymi wyłączenia przedmiotowe z egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i w postępowaniu egzekucyjnym cywilnym.

W postępowaniu egzekucyjnym w administracji znajduje się bowiem wyłączenie spod egzekucji przedmiotów niezbędnych ze względu na ułomność fizyczną dłużnika lub członków jego rodziny. Jednak w Kodeksie postępowania cywilnego do chwili obecnej brak jest analogicznej regulacji.

"Nie ma żadnych powodów, aby prywatni wierzyciele mieli większe uprawnienia egzekucyjne niż organy publiczne prowadzące egzekucję za pomocą poborców skarbowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

wł/pap


bg Image