Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/tse89rlFf1AWsEZ.png'
There was a problem loading image 'images/kppo3/articles/tse89rlFf1AWsEZ.png'
tse89rlFf1AWsEZ.png
Od grudnia można tworzyć gminne rady seniorów, które mają być partnerami dla samorządów w wypracowywaniu rozwiązań korzystnych dla osób starszych - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie Michał Szczerba.

"Od grudnia wszystkie rady gminy w kraju będą mogły powoływać rady seniorów, które mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Mają być one partnerem dla samorządów, aby kreować na poziomie lokalnym rozwiązania korzystne dla osób starszych, zachęcające je m.in. do aktywności społecznej" - powiedział Michał Szczerba.

Poseł zauważył, że w Polsce budowane są trwałe filary polityki wobec osób starszych. Jak podkreślił, zakończyły się już konsultacje społeczne dotyczące założeń polityki senioralnej państwa na lata 2014-20, i będą one w najbliższym czasie przedmiotem prac rządu.

"Tak, jak w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, tak i w Polsce są trwałe podstawy, aby budować dobrą politykę wobec osób starszych" - ocenił Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wiceprzewodnicząca klubu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła potrzebę zabiegania o aktywizację osób starszych. "Aby seniorzy dobrze czuli się w społeczeństwie, aby wykorzystywać ich wiedzę i doświadczenie. Tak naprawdę czas, kiedy zostaje się seniorem jest doskonałą sposobnością do wykorzystywania tej wiedzy, w innych obszarach, nie tylko zawodowym" - mówiła.

Pod koniec października prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, która zawiera podstawy prawne dla funkcjonowania rad seniorów. Nowelizacja zakłada, że gmina "sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej".

Rady seniorów mają reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy. Gminna rada seniorów będzie mogła powstać z inicjatywy rady gminy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Rada taka ma składać się z "przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku".

wł/pap


bg Image